U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
van Yamila Idrissi en Elke Van den Brandt
129 (2014-2015) nr. 2
van Lionel Bajart, Karl Vanlouwe, Joris Poschet, Willy Segers, Michel Doomst en Peter Persyn
129 (2014-2015) nr. 3
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de wildgroei aan studierichtingen in het secundair onderwijs
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
120 (2014-2015)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
122 (2014-2015)

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Yamila Idrissi en Elke Van den Brandt
129 (2014-2015) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Lionel Bajart, Karl Vanlouwe, Joris Poschet, Willy Segers, Michel Doomst en Peter Persyn
129 (2014-2015) nr. 3
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 3 december 2014 gehouden actualiteitsdebat over het Vlaamse klimaatbeleid
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.