U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 september 2014, 10.00u

Voorzitter
Oprichting van de commissies
De voorzitter

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 26 augustus 2014 beslist aan de plenaire vergadering voor te stellen voor de zittingsperiode 2014-2019 twaalf beleidscommissies en zes specifieke commissies op te richten met volgende namen en bevoegdheden:

– Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, waaraan ook de aangelegenheden ‘communicatie’ en ‘woonbonus’ toekomen;
– Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, waaraan ook de aangelegenheid ‘decreetsevaluatie’ toekomt;
– Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand;
– Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed;
– Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
– Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid;
– Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid;
– Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn;
– Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken;
– Commissie voor Onderwijs;
– Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
– Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Dan zijn er nog zes specifieke commissies:

– Commissie voor Reglement en Samenwerking;
– Commissie voor de Vervolgingen;
– Deontologische Commissie;
– Controlecommissie voor Regeringsmededelingen;
– Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven;
– Vlaamse Controlecommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Het Uitgebreid Bureau stelt voor dat de beleidscommissies zouden zijn samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden.

Het Uitgebreid Bureau stelt bovendien voor een vertegenwoordiging af te vaardigen naar de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie en de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Ingekomen documenten en mededelingen
Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.