Over Kris Peeters

Politieke carrière

Europese mandaten

  • Europees Parlementslid (2 juli 2019 - 11 januari 2021)

Minister

  • Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking (9 december 2018 - 30 juni 2019)
  • Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (11 oktober 2014 - 8 december 2018)
  • Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid (13 juli 2009 - 24 juli 2014)
  • Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (23 september 2008 - 12 juli 2009)
  • Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (28 juni 2007 - 22 september 2008)
  • Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (22 juli 2004 - 27 juni 2007)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • CD&V (17 juni 2014 - 10 oktober 2014)
  • CD&V (30 juni 2009 - 12 juli 2009)

Geboren

Reet (Rumst) op
Scroll naar boven