U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
van Johan Sauwens aan minister Hilde Crevits
110 (2009-2010)
van Tine Eerlingen aan minister Freya Van den Bossche, beantwoord door minister Ingrid Lieten
111 (2009-2010)
van Bart Martens aan minister Kris Peeters
114 (2009-2010)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 6 januari 2010 gehouden actualiteitsdebat over het werkgelegenheids- en investeringsplan van de Vlaamse Regering
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 6 januari 2010 gehouden actualiteitsdebat over de gevolgen van het winterweer voor het wegverkeer en de wegen

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.