U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het verzoekschrift over de belasting op inverkeerstelling.

De heer Muyters, verslaggever, heeft het woord.

Er is een verzoekschrift binnengekomen op 22 augustus 2019. Het is op 25 september door de parlementsvoorzitter ontvankelijk verklaard en verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Waarover gaat het verzoekschrift? De verzoeker stelt dat de belasting op de inverkeerstelling (BIV) een eenmalige belasting die maar één keer dient betaald te worden, namelijk op het moment dat de wagen in het verkeer komt, en dat het een vrije interpretatie is van de Vlaamse Belastingdienst dat die ook voor de tweedehandse of verder verkoop telkens weer opnieuw betaald moet worden. Volgens de verzoeker is dat niet correct en moet dat geschrapt worden.

De verzoeker stelt in tweede orde dat als de belasting op het gebruik van het voertuig in België toch zou blijven bestaan, die BIV in het eerste jaar gecompenseerd moet worden met de verkeersbelasting.

Het verzoekschrift werd besproken in de commissie, die minister Diependaele om advies heeft gevraagd. Op 21 januari werd de bespreking in de commissie verdergezet op basis van dat advies van de minister. Uit de wetshistoriek en alleen al uit het feit dat de verschuldigde belasting bij tweedehandsvoertuigen dezelfde grondslag heeft als bij een nieuw voertuig, maar dat de aanslagvoet verschillend is in functie van de ouderdom van de wagen, blijkt dat het de wil van de wetgever was om ook op die tweedehandsvoertuigen een BIV te heffen.

Ook het feit dat toen het Vlaamse Gewest bij de hervorming van de verkeersbelasting naar een groenere verkeersbelasting ook uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met tweedehandsvoertuigen, is een tweede bewijs dat de heffing van die BIV geen interpretatie is van de Vlaamse Belastingdienst maar een gewild element.

Op de tweede vraag van de verzoeker over de compensatie met de jaarlijkse verkeersbelasting in geval van behoud van de BIV voor tweedehandsvoertuigen, kunnen we niet ingaan omdat de BIV een andere belasting is dan de verkeersbelasting, en twee verschillende belastingen kunnen niet met elkaar gecompenseerd worden.

De commissie heeft op 21 januari eenparig het advies van de minister goedgekeurd.

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.