U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 februari 2020, 14.00u

Voorzitter
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Benoeming van een lid van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement de benoeming van een lid van de raad van bestuur van dat instituut, ter vervanging van de heer Joseph Vlaminckx, ontslagnemend, die was benoemd op voordracht van het vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties.

Namens het samenwerkingsverband wordt bij brief van 10 februari 2020 mevrouw Merel Selleslach voorgedragen.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Merel Selleslach benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

van de Vlaamse Regering
23 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Vital Put (raadsheer bij het Rekenhof) en Raf Carmeliet (eerste auditeur van het Rekenhof)
van de Vlaamse Regering
23 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Vital Put (raadsheer bij het Rekenhof) en Raf Carmeliet (eerste auditeur van het Rekenhof)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.