U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Willem-Frederik Schiltz bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag bij hoogdringendheid de spoedbehandeling vragen van een voorstel van resolutie betreffende de vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers zoals net rondgedeeld op de banken. De reden voor de hoogdringendheid is het feit dat wij zo dadelijk de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement bespreken. Evident heeft de wijziging van enige vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers ook impact op deze werkingsbegroting en is het belangrijk dat het publiek, wanneer wij de werkingsbegroting goedkeuren, ook kennis kan nemen van de behandeling van dit voorstel van resolutie.

De heer D’Haese heeft het woord.

Voorzitter, ik heb deze tekst een minuut geleden op mijn bank gekregen. Ik zou graag een schorsing vragen, voor ik me over de hoogdringendheid ervan kan uitspreken. (Opmerkingen. Rumoer)

Dat lijkt mij een evidentie.

Collega D'Haese, laten we ons gewoon eerst uitspreken over de spoedbehandeling.

Maar ik weet niet eens waarover het gaat, want ik heb het nog niet kunnen lezen, voorzitter. (Opmerkingen)

Ik vraag dus een schorsing om het te kunnen lezen. Dat lijkt me toch evident, niet?

U hebt gelijk, collega D'Haese. U krijgt van mij een schorsing van tien minuten. (Opmerkingen)

U krijgt vijf minuten, collega D’Haese.

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 2.13 uur.

– De vergadering wordt hervat om 2.14 uur.

Voorzitter, als het u past, dan kunnen we wat mijn fractie betreft, de schorsing al opheffen. (Applaus)

Ik wist dat u kon lezen, collega D'Haese. (Opmerkingen van Jos D'Haese)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

Dat lijkt me vrij duidelijk te zijn.

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska en Hannelore Goeman betreffende de vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers straks wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2019-2020) nr. 1
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-A (2019-2020) nr. 1
van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2019-2020) nr. 1
van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2019-2020) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.