U bent hier

In de kijker

Plenair debat over begroting 2020

De plenaire vergadering bespreekt op donderdag 19 december 2019 de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2020.

De begroting raamt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met deze begrotingsontwerpen diende de Vlaamse Regering ook het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020 in. Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren.

Een overheidsbegroting is niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten.

Video

Agenda

vanaf 9:00 uur

Begrotingen - Beraadslagingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.