U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Jos D’Haese bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Jos D’Haese en Tom De Meester betreffende het terugdraaien van de besparingen in de cultuursector.

De heer De Meester heeft het woord.

Voorzitter, collega's, we zullen het nog een keer proberen. Herhaling is de moeder van de wijsheid.

Gisteren hebben zich bijna 2000 kunstenaars verzameld in en rond de Beursschouwburg om te protesteren tegen de kaalslag in de kunsten, tegen het hakbijlbeleid van deze Vlaamse Regering.

Wij willen dit hier vandaag bij hoogdringendheid bespreken om drie zeer duidelijke redenen. Ten eerste, de besparing van 6 procent op de cultuursubsidies en 3 procent voor de Kunstinstellingen gaan al in op 1 januari 2020. Collega's, ik moet er toch geen tekening bij maken dat cultuurinstellingen en kunsthuizen niet in december nog snel snel hun programmatie voor volgend jaar in elkaar kunnen flansen. Die programmatie staat op punt. Door dit beleid zullen cultuurhuizen worden gedwongen om nog in zeven haasten hier en daar voorstellingen te schrappen of contracten te annuleren. Dit kan toch absoluut niet de bedoeling zijn.

Ten tweede, de actuele vraag die wij hierover hadden ingediend, is verworpen en verwezen naar de commissie. De minister-president is echter redelijk vast van plan om morgen geen tegenspraak te dulden, geen vragen. De week nadien kunnen er ook geen vragen worden gesteld want de minister-president is er niet en de commissie gaat dus niet door. Voorzitter, collega's, we zullen dit debat pas drie weken na de feiten kunnen starten. Voorzitter, u hebt daarnet gepleit voor een volwassen parlement. Welnu, collega's, een volwassen parlement dat niet durft te debatteren over deze besparingen in de cultuursector, is voor mij geen volwassen parlement.

Ten derde, ik lees vandaag in de pers straffe verklaringen van parlementsleden van de meerderheid die zich fel verzetten tegen de drastische besparingen in de cultuursector. Terecht. Maar onze fractie maakt zich bijgevolg grote zorgen over de coherentie in deze regering. Wij kunnen het dus beter bij hoogdringendheid bespreken voor het helemaal uit de hand loopt en dit opnieuw een kibbelkabinet wordt.

Collega's, wij laten ons niet zomaar de mond snoeren. Wij willen een dringend debat over de besparingen in de cultuursector, niet binnen drie weken maar vandaag. Voorzitter, wij zouden trouwens ook graag hebben dat de minister-president, bevoegd voor Cultuur, daarvoor opnieuw naar het parlement wordt geroepen. Blijkbaar is het in de koffiekamer interessanter dan hier in dit halfrond een debat over cultuur te voeren. (Applaus bij de PVDA en sp.a)

Collega De Meester, de minister-president of een ander lid van de regering hoeft niet aanwezig te zijn bij de bespreking van een voorstel van resolutie. U kunt veel vragen, maar dit zal niet gaan.

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Ik wil even de puntjes op de i zetten wat de klaagzang van de PVDA betreft. Men zegt dat men in de commissie Cultuur wordt geconfronteerd met een minister-president die geen tegenspraak duldt. Ik wil toch even aanhalen dat in de regeling der werkzaamheden het parlement zelf heeft beslist, de commissie zelf heeft beslist om morgen de bespreking uit te stellen en enkel een toelichting te krijgen.

Wat mij vooral tegen de borst stuit, collega D’Haese, is dat gisteren in de commissie Algemeen Beleid en Financiën er een bespreking heeft plaatsgevonden met de minister van Financiën en Begroting waar u aanwezig was en waar ik voorzitter ben. Ik heb u na de toelichting over de cijfers gevraagd – en deze cijfers kwamen daar onder meer ter sprake – of er vragen waren en u had geen vragen. Ik heb gevraagd of u zeker was en of u geen debat wou. U hebt gezegd van niet. Blijkbaar waren de camera's daar te klein en zijn ze hier groter en wenst u de bespreking hier te houden. (Rumoer)

U hebt gisteren van mij twee keer de kans gekregen om het te doen maar u hebt het niet gedaan. Ik vraag mij dus af of u de hoogdringendheid niet zelf wilt creëren, maar voor mij en voor onze fractie is er zeker geen sprake van hoogdringendheid. (Applaus bij de meerderheid)

De heer D’Haese heeft het woord.

Beste collega, u hebt gisteren in de commissie driemaal herhaald dat het in de eerste plaats zou gaan om technische vragen, maar er zijn geen technische vragen maar inhoudelijke vragen. En inhoudelijke vragen zijn niet voor de minister van Begroting maar voor de minister van Cultuur, die in zijn commissie inderdaad niet heeft geantwoord op vragen.

Collega, u weet zeer goed dat in de regeling van de werkzaamheden de bespreking op die manier is afgesproken voordat de besparingen in de cultuursector bekend werden. Dat is daarna gebeurd, pas vrijdagavond en zaterdagochtend is dat bekend geworden. Het is dus gewoon niet waar wat u zegt. Wat u wilt doen, is het debat over een hot maatschappelijk topic waar een hele sector van op stelten staat die nu zijn programmatie in anderhalve maand moet aanpassen, uitstellen naar binnen drie weken nadat de besparing is bekendgemaakt. Dat debat wilt u uitstellen en hier niet voeren. En dat is de reden waarom u de commissie van gisteren komt herinterpreteren. (Applaus bij de PVDA)

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Nogmaals, mijnheer D’Haese, u bent zelf betrokken bij de regeling van de werkzaamheden en u hebt zelf beslist om dat uit te stellen. U was gisteren zelf aanwezig bij de regeling van de werkzaamheden in de commissie Financiën, en als u zegt dat u er niet bij was, dan was u te laat in de commissie, dat is niet mijn schuld. De regeling van de werkzaamheden vond gisteren om 14 uur stipt plaats en daar heeft het parlement – en uw fractie was daarbij aanwezig – beslist om de bespreking op die manier te organiseren. (Applaus bij de N-VA)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve wordt het voorstel van resolutie van Jos D’Haese en Tom De Meester betreffende het terugdraaien van de besparingen in de cultuursector verwezen naar de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.