U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Conner Rousseau bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Annick Lambrecht, Conner Rousseau en Maxim Veys betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

U mag enkel toelichten waarom u vindt dat dit voorstel van resolutie met spoed behandeld mag worden. Zo niet, zal ik ingrijpen.

Collega’s, ik doe inderdaad een voorstel tot spoedbehandeling.

In 2017 hebben we al gezien dat zowel de N-VA en CD&V als Open Vld in de Kamer massaal een resolutie hebben goedgekeurd om een wapenembargo in te stellen tegen Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is niet het gewoonste land …

Mevrouw Lambrecht, waarom wilt u dat dit voorstel van resolutie met spoed wordt behandeld? De situatie ter zake kennen we. Waarom wilt u dat dit vandaag met spoed wordt behandeld?

Het is zeer goed. Als jullie de situatie ter zake kennen van de felle schendingen van de mensenrechten en de oorlog in Jemen, die Saoedi-Arabië mee ondersteunt, die al tienduizenden slachtoffers gemaakt heeft en waardoor miljoenen mensen in hongersnood zitten, dan zult u begrijpen dat het niet logisch is dat er vorige week nog een doorvoer van wapens, munitie en explosieven is vertrokken vanuit de haven van Antwerpen naar datzelfde Saoedi-Arabië.

Collega’s, vorige week hebben we ons vanuit Vlaanderen heel fel gekant tegen het extreme geweld en de buitensporige straffen in Catalonië en tegen wat Turkije doet. Ik vraag enkel de steun …

Mevrouw Lambrecht, ik zet gewoon uw microfoon uit. U hebt duidelijk gesteld waarom dit met spoed behandeld moet worden. Ik ga uw vraag voorleggen aan het parlement. (Opmerkingen van Annick Lambrecht)

Wablief?

Moet ik stoppen?

U moet stoppen, ja.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het thema is gisteren ook aan bod gekomen in de commissie. Niemand heeft daar hoogdringende ingrepen gevraagd. Als ik goed ben ingelicht, dan heeft zelfs geen enkele collega van de sp.a-fractie zich in het debat gemengd, dus de bezorgdheid van collega Lambrecht is vandaag blijkbaar heel acuut gerezen. Voor ons is er dan ook geen enkele reden om niet de normale werkwijze via behandeling in commissie te laten plaatsvinden.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de heer Vandaele bijtreden over het feit dat dit thema gisteren inderdaad in de commissie is besproken. Ik heb daar toen ook de nodige bedenkingen bij gemaakt. Ik zie in een van de overwegingen dat men verwijst naar het jihadistische salafisme dat sommige moskeeën in dat land verspreiden, maar dat is van alle tijden en niet echt een reden om dit hier met hoogdringendheid aan te voeren. Het zou misschien van moed getuigen om het bestrijden van dat jihadistisch salafisme ook in Vlaanderen wat meer te beklemtonen, maar dat even terzijde. (Opmerkingen van de voorzitter)

Hoogdringend is dit voorstel van resolutie alleszins niet. Ik zie daar geen elementen voor, maar ik zou eigenlijk wel durven vragen om dit voorstel van resolutie naar de bevoegde commissie door te sturen.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, de situatie is natuurlijk acuut. Er zijn nieuwsberichten in verschillende richtingen die aanleidingen kunnen geven tot actie, maar hoogdringendheid is nog iets anders dan actualiteit. Bovendien is dit voorstel van resolutie de exacte herneming van eentje dat in de vorige legislatuur werd ingediend en met betrekking waartoe er nog tal van juridische obstakels zijn die wij hier niet zomaar in de plenaire vergadering kunnen behandelen. Er is dus nog nood aan amendering. Om die redenen kunnen ook wij de hoogdringendheid niet steunen.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Voorzitter, voor u zit iemand die gisteren dit thema heeft geagendeerd in de commissie. We hebben daar gisteren een kort, maar stevig debat over gehad. Ik heb daarbij ook vernomen dat de minister-president niet van oordeel was dat er een wapenembargo naar Saoedi-Arabië moest komen. Collega’s, ik denk nochtans dat we hier vorige week heel heldhaftig en heel stoer stonden – ik heb daar toen ook voor gewaarschuwd – en heel rechtlijnig onze principes uitten. Het zou me dus heel logisch lijken dat we hier wel de keuze maken om voor een conflict dat op dit moment voor slachtoffers zorgt, inzake wapens die op dit moment...

Mijnheer Vaneeckhout, de hoogdringendheid, alstublieft.

Dit is de hoogdringendheid. Het gaat over wapens die op dít moment via de haven van Antwerpen in Saoedi-Arabië terechtkomen. We moeten ten minste die ballen hebben om dit hier vandaag ook hoogdringend te behandelen. (Applaus bij Groen, sp.a en de PVDA)

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Wij hebben ook gisteren in de commissie geen enkele vraag tot hoogdringendheid gehoord van de oppositie, dus wij menen dat we dit gewoon in de commissie kunnen behandelen, zoals we dat altijd doen. Daarenboven, als men een verscherping wil, dan is dat een zaak die enkel kan in overleg met de andere deelstaten en in overleg met de Europese Unie. Hier dus nu bij hoogdringendheid die zaak door het parlement proberen te rammen, dat is helemaal niet de juiste manier om deze problematiek aan te pakken. We stellen dus voor om het op de normale manier te bespreken in de commissie.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Annick Lambrecht, Conner Rousseau en Maxim Veys betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme verwezen.

Het incident is gesloten.

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.