U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit. Het vragenuur vindt uitzonderlijk plaats tijdens de voormiddag.

Deze week vragen over:

  • de krapte op de arbeidsmarkt;
  • artificiële intelligentie en de rol van de overheid;
  • de budgettaire meerjarenraming 2019-2024;
  • het afremmen van de Belgische klimaatambitie door de Vlaamse Regering;
  • de erkenningsaanvraag van een islamschool in Genk;
  • het behoud van het verbod op onverdoofd slachten;
  • een dierenwelzijnskeurmerk voor de voedingssector;
  • de westelijke ontsluiting van de Antwerpse haven via de E34;
  • legionellapreventie bij bedrijven, naar aanleiding van de legionella-uitbraak in de Gentse kanaalzone;
  • de betaalbaarheid van woonzorgcentra.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 22 mei 2019 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Benoeming van de Kinderrechtencommissaris
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
428 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
434 (2018-2019)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 10:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
428 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
422 (2018-2019)
van Joke Schauvliege aan minister Jo Vandeurzen
431 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
434 (2018-2019)

BESPREKING

HOOFDELIJKE STEMMING

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.