U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Jan Bertels aan minister Ben Weyts
234 (2018-2019)
Actuele vraag over gokreclame op bussen van De Lijn
van Imade Annouri aan minister Ben Weyts
222 (2018-2019)
Actuele vraag over gokreclame bij De Lijn
Actuele vraag over onzekerheid inzake goede alternatieven voor de auto
Actuele vraag over de vermissing van bejaarde Vlamingen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra
Actuele vraag over het recordpeil aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters, beantwoord door minister Philippe Muyters
235 (2018-2019)
Actuele vraag over de tijdelijke stopzetting van de geothermiecentrale in Mol
Actuele vraag over het on hold zetten van het proefproject diepe geothermie op de Balmatt-site
Actuele vraag over de groepsaankoop voor elektrische wagens
Actuele vraag over masters en onderwijsassistenten in het basisonderwijs
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
232 (2018-2019)
Actuele vraag over het inzetten van onderwijsassistenten
Actuele vraag over het plan om onderwijsassistenten in te zetten in het basisonderwijs
Actuele vraag over politieke beïnvloeding in het secundair onderwijs, naar aanleiding van een incident in een Gentse school
Actuele vraag over het advies betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd en de gevolgen ervan voor de gemeenschappen
Actuele vraag over het memorandum van het GO! (Gemeenschapsonderwijs), met name wat betreft burgerschap en levensbeschouwing
Actuele vraag over mogelijke ondersteuning en begeleiding door de Vlaamse overheid bij de oprichting van een Steunpunt Integriteit

BESPREKING

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - Bespreking en stemming

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de Kinderrechtencommissaris

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.