U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • gokreclame op bussen van De Lijn;
 • de onzekerheid bij burgers over goede alternatieven voor de auto;
 • vermiste demente bejaarden in Vlaamse woonzorgcentra;
 • het recordpeil aan buitenlandse investeringen in Vlaanderen in 2018;
 • de tijdelijke stopzetting van het geothermie-project op de Balmattsite in Mol;
 • de groepsaankoop van elektrische wagens georganiseerd door de overheid;
 • het voorstel om onderwijsassistenten in te zetten in het basisonderwijs;
 • politieke beïnvloeding in het secundair onderwijs, naar aanleiding van een incident in een Gentse school;
 • de gevolgen van een eventuele leerplichtverlaging voor de Gemeenschappen;
 • het memorandum van het GO!, met name wat betreft burgerschap en levensbeschouwing;
 • mogelijke steun van de Vlaamse overheid voor het Steunpunt Integriteit van de VVSG.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 23 januari 2019 (pdf)

Bilateraal luchtvaartakkoord met Qatar - Instemmingsdecreet

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst tussen België en Qatar betreffende luchtvervoer. Omdat Vlaanderen bevoegd is voor de uitrusting en uitbating van de luchthavens en openbare vliegvelden op zijn grondgebied (met uitzondering van de luchthaven van Zaventem), moet ook het Vlaams Parlement dit zogenaamd gemengd verdrag goedkeuren.

Wijziging Zorgregiodecreet

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de indeling van Vlaanderen in zorgregio's die het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gebruikt, aanpassen aan de recente fusie van een aantal gemeenten. Tevens krijgt de Vlaamse Regering bij delegatie de bevoegdheid om bij nieuwe gemeentelijke fusies de inschaling in een zorgregio aan te passen aan de nieuwe situatie. Tot slot bevat het ontwerp van decreet een aantal technische aanpassingen die het Zorgregiodecreet van 23 mei 2003 in lijn moeten brengen met de zesde staatshervorming en recente wijzigingen aan het welzijnsbeleid. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Jan Bertels aan minister Ben Weyts
234 (2018-2019)
van Imade Annouri aan minister Ben Weyts
222 (2018-2019)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
228 (2018-2019)
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Jan Bertels aan minister Ben Weyts
234 (2018-2019)
van Imade Annouri aan minister Ben Weyts
222 (2018-2019)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
228 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters, beantwoord door minister Philippe Muyters
235 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
233 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
232 (2018-2019)

BESPREKINGEN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT - Bespreking en stemming

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de Kinderrechtencommissaris

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.