U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Somers bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, ik weet dat er zo dadelijk een ontwerp van decreet zal worden ingediend door de regering met betrekking tot de energieheffing. Mijn vraag is om op basis van artikel 50 van ons reglement voorrang te bekomen voor de behandeling van dit ontwerp van decreet in de vergadering van de commissie Energie van volgende week. Op die manier kan dit nog in de plenaire vergadering van de week nadien ter stemming worden voorgelegd.

De voorzitter

Is het al ingediend? (Opmerkingen van Bart Somers)

U doet dit onder voorbehoud. Het kan elk moment binnenkomen? (Instemming)

Ik kijk daar met spanning naar uit en zal mijn mailbox in de gaten houden. U vraagt eigenlijk of de plenaire vergadering het ermee eens is om dit bij prioriteit te verwijzen naar de commissie? (Instemming)

Ik zal het straks voorleggen aan de plenaire vergadering.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Wordt dit niet beslist door de commissie?

De voorzitter

Wij verwijzen het bij prioriteit door naar de commissie. Als de commissie beslist om het niet te behandelen, dan is dat zo.

Minister Tommelein is hier nog aanwezig. Hij heeft me verteld dat de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet elektronisch zal goedkeuren en vervolgens onmiddellijk zal indienen. Hij heeft me vorige week aangesproken. Het zal hier onmiddellijk worden ingediend, zodat de commissie het volgende week kan bespreken. Die commissie vergadert op woensdagvoormiddag. Het ontwerp van decreet kan dan worden besproken en kan dan nog aan bod komen tijdens de plenaire vergadering van 21 of 22 december 2017. Is iedereen het hiermee eens? (Neen. Opmerkingen van Renaat Landuyt)

Mijnheer Landuyt, de tekst komt eraan. Ik zal ervoor zorgen dat u het ontwerp van decreet vandaag nog in uw mailbox krijgt. (Opmerkingen van Renaat Landuyt)

Ik zal het even nakijken. We komen hier straks op terug.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.