U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ongeveer 15 procent van onze waterbodems in Vlaanderen had in 2015 een goede kwaliteit. Dat was eigenlijk een achteruitgang ten opzichte van 2003, toen had nog 30 procent een goede kwaliteit. Het goede nieuws is dat de matige kwaliteit is toegenomen van 40 naar 60 procent. Dat zijn cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Die verontreinigde bodems zijn een erfenis uit het verleden, toen iedereen nog vrolijk kon lozen in de beken en de rivieren. De Unie van Milieuondernemingen (UMiO) signaleerde ons dat de meest vervuilde plekken bij de lozingspunten liggen van de bedrijven van weleer, bedrijven die nu wel lozen volgens wettelijke normen maar dat vroeger waarschijnlijk minder deden.

UMiO vindt dat de Vlaamse Regering een alomvattend plan moet maken voor de sanering van die waterbodems, vooral betaald door de Vlaamse overheid, maar misschien, zo zegt UMiO, kan ook een solidariteitsfonds worden opgericht waar alle waterloopgebruikers in bijdragen. Minister, ik lees dat u dat positief bejegent en een dergelijk fonds een goed idee vindt. Als dat fonds er zou komen, hoe kunt u dan nagaan of die gebruikers van weleer, die vervuilers van weleer daar ook een deel van kunnen betalen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, twee of drie weken geleden hebben we in de commissie ook van gedachten gewisseld over onze bodems. U stelde daar een vraag om uitleg over, ik heb toen geschetst dat wij nu ook een aanpak hebben en dat wij bezig zijn met de sanering. Er is dus wel effectief een plan van aanpak. Natuurlijk is het wel zo dat daar ook middelen mee gemoeid zijn en dat we dat misschien sneller zouden kunnen doen als er meer middelen ter beschikking zouden zijn.

UMiO hield gisteren een studiedag waar ze dat idee van een solidariteitsfonds hebben gelanceerd. Ik was niet aanwezig op die studiedag, maar kreeg van een journalist wel de vraag hoe ik daartegenover sta. Alle voorstellen die erop gericht zijn om dat nog sneller vooruit te doen gaan, kan ik alleen maar toejuichen. Het enige wat we moeten doen, is rond de tafel zitten en kijken hoe dat in de praktijk kan.

Het gaat vaak om historische vervuiling, waarvan we soms weten wie de vervuilers zijn, en soms niet. Een van mijn bekommernissen is om te bekijken hoe we die verantwoordelijken kunnen meenemen en kunnen bekijken hoe we die kosten op een correcte, eerlijke manier kunnen spreiden en solidariseren. We moeten er immers op letten dat we niet globaal een extra heffing of taks aan alle bedrijven gaan opleggen om dit te saneren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als UMiO ook daar een aantal pistes heeft, dan zou ik heel graag op korte termijn rond de tafel zitten om te kijken hoe we dat kunnen doen. We kunnen alleen maar toejuichen dat ze zelf constructief meedenken hoe dat probleem nog efficiënter kan worden aangepakt. Ik ga dat met beide handen aangrijpen. Ik ben bereid om met hen rond de tafel te zitten.

We hebben het onlangs in de commissie over de sanering van waterbodems gehad. Dat is geen makkelijke klus. Solidariteitsfondsen oprichten is ook geen makkelijke klus. Het oprichten van het stookoliefonds heeft ook lang geduurd en is niet zomaar in de steigers gezet. Mij lijkt het ook interessant om de suggestie van UMiO te bekijken en te bestuderen. Ik zou u willen vragen om dat inderdaad te doen, met uw mensen of met uw administratie.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

De vervuilde waterbodems worden door deskundigen wel eens beschreven als stinkende tijdbommen in een rivier. Het is eigenlijk een concentratie van vervuilende stoffen die kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld als de samenstelling van rivieren verandert. Als bijvoorbeeld onze rivieren properder worden, dan zouden die waterbodems wel eens vervuilers kunnen afgeven. Het is inderdaad een belangrijk probleem en ik ben blij dat de reactie van de minister positief is, alleen betreur ik wel een beetje dat het nog bijzonder vaag blijft. Ik begrijp dat u aan tafel gaat zitten. U wilt dat solidariteitsfonds een kans geven. Ik kijk vooral uit naar de manier waarop het gefinancierd zal worden. Daar zal het schoentje wel knellen, maar ik begrijp dat de minister open staat voor elke suggestie vanuit de sector.

Het voorstel is heel pril. Het dateert van gisteren, van op een studiedag. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben bereid daarover van gedachten te wisselen. We moeten inderdaad goed kijken hoe het werkt, hoe het in elkaar zit, en waar de middelen vandaan komen. We moeten er ook voor zorgen dat wie verantwoordelijk is, wie nog kan worden aangeduid, de verantwoordelijkheid niet ontloopt door het solidariteitsfonds. We moeten dat goed bekijken en er goed over nadenken hoe we dat in de praktijk brengen. Wordt uiteraard zeker nog vervolgd.

Minister, als u dat hebt bekeken en u tot conclusies bent gekomen, horen we dat graag in de commissie.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.