U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 mei 2017, 13.59u

Voorzitter
Rouwhulde
De voorzitter

Geachte collega’s, wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van de heer Guy Cloots, onderzoeker bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Na een gevarieerde loopbaan als assistent bij professor Roger Dillemans, een beroepsvereniging voor leraars, en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, kwam Guy op 1 januari 1996 de diensten van het Vlaams Parlement versterken. Samen met zijn afdelingshoofd vormde hij de juridische dienst, die vanaf midden 1997 uitgebreid werd. Guy verstrekte juridische ondersteuning voor het politiek en ambtelijk beleid en schreef mee het eerste handboek over de verkiezing en samenstelling van het Vlaams Parlement.

Hij werkte er ook mee aan de uitwerking van een Ombudsdecreet, en startte die Vlaamse Ombudsdienst op 1 maart 1999 ook zelf mee op. Opnieuw was hij de eerste maanden de enige onderzoeker, die alle tweedelijnsklachten over de Vlaamse overheidsdiensten behandelde. Gaandeweg werd ook deze dienst uitgebouwd en werd er meer thematisch gewerkt. Guy specialiseerde zich in de klachten over gewestwegen, energiesubsidies, afsluitingen van water en energie, drinkwaterfacturen, de afvalwaterheffing enzovoort.

Guy stond erom bekend altijd stevig door te werken om burgerproblemen mee op te lossen en passende ombudsaanbevelingen uit te werken. Daarvan hebben er heel wat tot een betere regelgeving en dienstverlening geleid. Samen met Bernard Hubeau publiceerde hij ook een aantal – nog altijd interessante – bijdragen over onder meer een algemeen decreet bestuursrecht en een grondrecht op energie.

We onthouden Guy als een ijverige en altijd behulpzame collega en als een warme persoon. We zullen zijn aandacht en bezorgdheid missen.

Graag nemen we daarom een moment van stilte in acht voor Guy.

Tegelijkertijd kunnen we dat moment van stilte gebruiken om eer te betuigen aan de jonge en onschuldige slachtoffers van alweer een daad van zinloos geweld, ditmaal in Manchester.

Laat ons voor ogen houden dat we er vanuit onze positie als volksvertegenwoordigers alles aan moeten doen om de vrede in onze samenleving als hoogste goed te bewaren.

Mag ik u daarom enige momenten van stilte vragen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Collega’s, dames en heren, ik dank u voor uw respect.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.