U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 oktober 2016, 14.06u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Hilde Crevits
47 (2016-2017)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Crevits.

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, beste collega’s, begin dit jaar gaat de renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel van start. In 2017 gaan de studenten er opnieuw volop aan de slag en zullen de cultuurminnaars er opnieuw aan hun trekken komen. Althans, dat was het plan toen een jubelende Brusselminister drie jaar geleden sprak van een akkoord waaraan vooral vanuit de federale Regie der Gebouwen gewerkt was, onder toenmalig staatssecretaris Servais Verherstraeten. Driewerf helaas: de driepartijenovereenkomst tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap en de Regie der Gebouwen heeft wel in een nv voorzien voor de renovatie van het conservatorium, maar die nv is nog altijd, drie jaar later, niet op poten gezet. Het was de afspraak om elk 20 miljoen euro in te brengen en dan de hele site te renoveren.

De toestand is daar echt wel dramatisch. Het regent daarbinnen, er is brand geweest en op bepaalde plaatsen groeien paddenstoelen binnen. De situatie is uitermate kritiek. De Koningin Elisabethwedstrijd verliet het pand al in 2011.

Wat gaat er eigenlijk fout? Wat zit er vast? Blijkbaar zit het vast op het federale niveau want ik twijfel niet aan de goede wil van de gemeenschappen en zeker niet aan die van u, minister. Waarom zit dit dossier nog altijd geblokkeerd, zodat mensen zelf bezig zijn met crowdfunding en zelfs vensters adopteren om de renovatie op gang te brengen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Poschet, het Koninklijk Muziekconservatorium en zijn toekomst zijn al herhaaldelijk aan bod gekomen in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Op 17 juni jongstleden was er een federaal overleg. Daar is een nieuw struikelblok boven water gekomen. Voorzitter, misschien kan dit kaartje aan het verslag worden gehecht (zie bijlage). Dit is de site van het conservatorium. (Minister Hilde Crevits toont een luchtfoto voorzien van aanwijzingen)

Er is een discussie ontstaan tussen de federale dienst Regie der Gebouwen en de diensten van Beliris, en dus tussen de ministers Reynders en Jambon, over wat de site precies inhoudt. De diensten van de Regie der Gebouwen zeggen dat de site beperkt moet worden geïnterpreteerd. De met rood gemerkte twee kleine gebouwtjes, die uitgeven op de Kleine Zavel, zitten niet mee in het renovatiedossier. Daar is nu heel wat discussie over. Maar als de site niet omschreven is, kun je niet beginnen aan een dossier. Op 17 juni werd afgesproken dat dit moest worden uitgeklaard. Dan zouden alle akten waarnaar u verwees, zo spoedig mogelijk kunnen doorgaan.

Mijnheer Poschet, wij staan in Vlaanderen te popelen om onze inbreng te doen in dit dossier. Een aantal collega’s hier, onder anderen mevrouw Brusseel, hebben al vaak op die nagel geklopt. We zijn zeer permanent in overleg. Hopelijk is dit het laatste euvel dat belet dat het dossier kan worden gestart. Wij hopen dat het snel opgelost geraakt.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, CD&V pleit al jaren, zoals vele anderen trouwens, voor een oplossing voor deze dramatische toestand. Ik zei al dat we in 2013 eindelijk een principeakkoord gevonden hebben waarin wordt gesteld hoe we het zullen aanpakken. Ik deel, samen met duizenden Brusselaars en andere cultuurminnaars, uw ongeduld. Het is nu vier maanden geleden dat het laatste interfederale overleg hierover heeft plaatsgehad. Ik weet niet of u al zicht hebt op een nieuwe datum, en of dit eventueel op de agenda zou kunnen worden geplaatst van het federale Overlegcomité, want de toestand is echt wel dramatisch. Hoe langer we talmen, hoe hoger de kosten zullen oplopen van de uiteindelijke renovatie.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Minister, dit moet zowat het meest frustrerende dossier zijn dat ik al enkele jaren vooruit probeer te krijgen. Ook al werd er door de Regie der Gebouwen sinds 2004 al meer dan 1,3 miljoen euro begroot voor herstellingen, dat heeft niet belet dat het verder verkrotte. Wie dus bij de Regie der Gebouwen al jaren bezig is met dit dossier, heeft sowieso genoegen genomen met veel te weinig ingrepen, wie het ook is, van welke partij ook.

Dat het een hele tijd geblokkeerd zit vanwege de statuten van de nv’s, en nu vanwege het afbakenen van wat kan worden behouden en wat moet worden verkocht, vind ik compleet onverantwoorde houdingen van al wie met dat dossier bezig is. Het zit nu weer vast op federaal niveau, want nu moet men gaan beslissen wat er verkocht kan worden. Ik stel voor dat degenen die vinden dat er niets verkocht mag worden, dan met een groter aandeel van het budget komen voor de renovatie, want 60 miljoen euro zal ondertussen niet meer volstaan. Wij kunnen het hier niet oplossen, maar als het aan ons lag, minister, ging het wel een beetje sneller vooruit.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik kan de collega’s alleen maar bijtreden: dit dossier is echt een schandvlek, een absolute schande, pijnlijk voor het imago van Brussel, van Vlaanderen, van België. Het conservatorium is zo gereputeerd. Internationale studenten komen naar een gebouw waar het binnen regent. Collega Poschet overdreef niet. Het is zelfs nog erger: de brand brak uit en de directeur hoorde op het radionieuws dat zijn gebouw in brand stond, want de rookdetectoren werkten niet. Het is verschrikkelijk.

In de vorige Vlaamse Regering heeft Pascal Smet dat getrokken. Toen is de nv opgericht. Ik denk dat het opnieuw vanuit de Vlaamse Regering zal moeten komen om in dit dossier het voortouw te nemen. Iemand moet het trekken.

Geruchten bereiken ons ook dat een deel van de gebouwen, waarschijnlijk die die u daarnet op het kaartje hebt aangeduid, nu op tafel liggen om verkocht te worden. Ook dat is heel pijnlijk, want nu staat al een derde van het gebouw leeg, waar er geen les meer kan worden gegeven. Dat is absoluut een probleem voor de lesgevers en de studenten.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, hoe schaamtelijk, hoe schandalig en hoe onaanvaardbaar is dit? Al meer dan twaalf jaar wordt er naar een oplossing gezocht. Drie jaar geleden al was er een oplossing beloofd in de nv. Dan was er gekibbel en gevecht over statuten. En nu komt u met een kaartje aan, om aan te tonen wat het volgende detail in het dossier is waarom het blokkeert.

Brussel mag geen speelbal zijn van kibbelende regeringen. Brussel mag niet de speelbal zijn van ministers die verstoppertje spelen achter elkaars rug. Sluit u desnoods samen met minister Gatz en minister Smet en hun Franstalige collega’s op totdat er een oplossing is, maar zorg dat ons conservatorium zijn naam waardig is en dat het de investeringen en de gebouwen krijgt die het verdient. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, het is inderdaad een beetje kafkaiaans aan het worden dat we zoveel jaren moeten wachten. Het is een beetje een paraplusysteem, waarbij de ene overheid naar de andere wijst. Al jaren proberen we een oplossing te zoeken. Er waren afspraken gemaakt over de herfinanciering: 20 miljoen euro door de Vlaamse Gemeenschap, 20 miljoen euro door de Franse Gemeenschap en 20 miljoen euro door de federale overheid. Maar dan blijkt er nog discussie over wat precies de afbakening is.

Er moet worden nagegaan wat effectief nodig is voor het conservatorium. Het is geen goede zaak dat er bijkomende gebouwen of lokalen, die al dan niet tot de site behoren, ook aan het conservatorium zouden worden toegewezen. Dat brengt immers bijkomende kosten voor later met zich mee.

Ik hoop dat er een forcing kan gebeuren. Misschien is het de taak van de Vlaamse Gemeenschap om samen met de Franse Gemeenschap die forcing te voeren. Er bestaat nu een betwisting tussen Beliris en de Regie der Gebouwen. Het is dus een discussie tussen twee federale overheden, waar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest natuurlijk ook nog bij betrokken is. Maar ik hoop dus dat er een forcing kan gebeuren en dat wij daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. De federale minister, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, minister Jambon, heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Na de brand zijn er meerdere vergaderingen geweest. Ik hoop dat ook de Vlaamse Gemeenschap aan het laken kan trekken.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik deel de ergernis over het feit dat dit dossier nog altijd niet vooruitgaat, maar ik aanvaard niet dat men zegt dat Vlaanderen hier de paraplu zou opentrekken.

We gaan akkoord met de idee in verband met een vennootschap. Mevrouw Segers heeft daarnet al verwezen naar de inspanningen die in het verleden zijn geleverd om die vennootschap op te richten. We gaan hiermee akkoord. We hebben een akkoord over de middelen. Ik kan er echter niet veel aan doen dat ondertussen een nieuwe ruzie is ontstaan tussen de Regie der Gebouwen en Beliris. Dat is niet de Vlaamse overheid. Nu discussieert de federale overheid onderling. Ik vind het spijtig dat sommige mensen vinden dat de Vlaamse overheid het dan maar moet doen. Met betrekking tot dit dossier moet iedereen, alle partijen die aan de tafel zitten, zijn verantwoordelijkheid nemen.

Ik heb er geen enkel probleem mee in een gesprek met de minister-president na te gaan of we dit punt op de agenda van het Overlegcomité kunnen plaatsen. Er is een interfederaal overleg. Wat mij betreft, mag daarover morgen of nog liever gisteren worden vergaderd. We moeten trancheren.

Als ik het goed begrijp, is het enige punt dat nu nog op tafel ligt de grootte van de gebouwen die aan de vennootschap moeten worden overgedragen. Over het groene deel op het kaartje is geen discussie. Dat gaat allemaal naar de vennootschap. De discussie draait om twee eigendommen die nu door het conservatorium van de Franse Gemeenschap worden gebruikt. Blijkbaar mogen die panden niet naar de vennootschap. Volgens sommigen zouden ze het best worden verkocht.

Mij maakt het niet uit, zolang dit maar opgelost geraakt. Dit moet snel gebeuren. De tijd dringt en de schade wordt steeds groter. Ik heb geen zin meer te moeten betalen voor bijkomende schade die ontstaat ten gevolge van het talmen. Ik herhaal nogmaals dat dit talmen geenszins de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid is.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, volgens mij gaat het om een gedeelde frustratie. Ik zit hier nu twee jaar en dit is een van de dossiers waar ik me geweldig aan erger. Een onnozele onderhandeling houdt alles tegen. Hierdoor zullen we uiteindelijk op termijn veel meer moeten betalen.

Het klopt dat een derde van het gigantische gebouw leegstaat. Het plafond komt er naar beneden. Ik ben blij dat Beliris dit heeft opgenomen. Er zal ook in middelen worden voorzien. Mijn partij heeft hier mee voor gepleit.

Ik hoop dat er snel interfederaal overleg kan komen. Ik weet niet of de minister-president, minister Gatz of uzelf hier iets aan kunnen doen. Indien iedereen oplossingsgericht zou denken, zouden we, zoals u zelf hebt verklaard, de toekomst rooskleurig kunnen zien. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.