U bent hier

In de kijker

Integratie OCMW's in gemeentebesturen

Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) volledig geïntegreerd zullen worden in de gemeentebesturen tegen 2019. Daarvoor is evenwel ook een federale wetswijziging nodig. De Raad van State uitte vorige week bezwaren tegen het federale wetsontwerp. De Vlaamse Regering zet niettemin door met de geplande integratie van de OCMW's in de gemeenten en stemde afgelopen vrijdag in met de conceptnota over de organieke uitwerking van de integratie. De OCMW's en de gemeenten zouden wel samengaan maar toch twee aparte rechtspersonen blijven. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over dit belangrijk onderdeel van het Vlaamse regeerakkoord.

Lees meer in het informatiedossier Integratie OCMW in de gemeente

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • het beleid van de Vlaamse Regering tegen homofobie en transfobie;
  • het aanbod in het buitengewoon secundair onderwijs (buso);
  • de eventuele kwalificatie van het lerarenberoep als zwaar beroep en de gevolgen voor de pensioenen;
  • de financiering van het hoger onderwijs;
  • het voorstel van minister Ben Weyts om een kilometerheffing voor auto's in te voeren en de verkeersbelasting voor Vlamingen te verlagen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 18 mei 2016 (pdf)

Dubbelbelastingsverdragen en uitwisseling fiscale inlichtingen

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over een reeks ontwerpen van decreet, enerzijds tot instemming met verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en anderzijds tot instemming met verdragen inzake de uitwisseling van fiscale inlichtingen in de strijd tegen belastingsparadijzen. Het betreft overeenkomsten en akkoorden met Aruba, Uruguay, Mexico, Polen, Ierland, Bermuda en Spanje.

Vlaams Rampenfonds

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor het vergoeden van schade op hun grondgebied, veroorzaakt door algemene rampen vanaf 1 juli 2014. Een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering wil de tussenkomst voor algemene rampen in het Vlaamse Gewest nu in een decreet regelen en de regelgeving aan de gewijzigde noden aanpassen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
689 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
695 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
689 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
695 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 18 mei 2016 gehouden actualiteitsdebat over de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.