U bent hier

In de kijker

Voortzetting plenair begrotingsdebat

De plenaire vergadering bespreekt op woensdag 16 en donderdag 17 december de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2016. De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Hij bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met de begrotingsontwerpen voor 2016 diende de Vlaamse Regering ook een ontwerp van programmadecreet in. Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren. Het ontwerp van programmadecreet voor 2016 bevat onder meer de forfaitaire heffing per afnamepunt van elektriciteit en de vergroening van de verkeersfiscaliteit.

Download hier de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 3, aanpassing van 16/12/15)

Diverse bepalingen inzake omgeving, natuur, landbouw en energie

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur, landbouw en energie werd aan de plenaire agenda van donderdag 17/12 toegevoegd. Dit ontwerp van verzameldecreet bevat onder meer maatregelen tot verlenging van milieuvergunningen van landbouwbedrijven in het vooruitzicht van de Programmatische Aanpak van Stikstofdeposities (PAS). De meest kwetsbare waardevolle zonevreemde bossen (de zogenaamde toplaag) krijgen een betere bescherming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het algemeen secretariaat van het Vlaams Parlement en zijn bijlagen
van Yasmine Kherbache, Güler Turan, Rob Beenders en Bart Van Malderen
515 (2015-2016) nr. 3
van Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Bart Van Malderen, Jan Bertels en Ingrid Lieten
506 (2015-2016) nr. 3
van Rob Beenders, Bart Van Malderen, Yasmine Kherbache en Imade Annouri
523 (2015-2016) nr. 3
van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en Ingrid Lieten
524 (2015-2016) nr. 2
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MIDDAGVERGADERING

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.