U bent hier

Er is geen agenda beschikbaar.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

maandag 19 juli 2021, 13.00u

Instemming met samenwerkingsakkoord coronacertificaten - versterking controle op terugkerende reizigers

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, de federale staat en de andere deelstaten met betrekking tot  de verwerking van gegevens voor het digitaal EU-COVID-certificaat (voor internationaal reizen), het Covid Safe Ticket (voor toegang tot evenementen), het Passagier Lokalisatie Formulier, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België. Dit samenwerkingsakkoord moet onder meer een betere controle m.b.t. COVID-19 op terugkerende reizigers mogelijk maken.

Actualiteitsdebat watersnood

In de plenaire vergadering debatteren de fracties met de ministers Jan Jambon, Zuhal Demir, Lydia Peeters, Ben Weyts en Ben Dalle over de watersnood die ook het oosten van Vlaanderen heeft getroffen.

De actuele vragen zijn geschrapt wegens de toevoeging van het debat aan de agenda.

Wijziging Preventiedecreet en decreet contactonderzoek COVID-19

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een ontwerp van decreet dat het Preventiedecreet en het decreet tot organisatie van het contactonderzoek in het kader van COVID-19 wil aanpassen.

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.