U bent hier

woensdag 23 januari 2019, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Wijziging Zorgregiodecreet

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de indeling van Vlaanderen in zorgregio's die het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gebruikt, aanpassen aan de recente fusie van een aantal gemeenten. Tevens krijgt de Vlaamse Regering bij delegatie de bevoegdheid om bij nieuwe gemeentelijke fusies de inschaling in een zorgregio aan te passen aan de nieuwe situatie. Tot slot bevat het ontwerp van decreet een aantal technische aanpassingen die het Zorgregiodecreet van 23 mei 2003 in lijn moeten brengen met de zesde staatshervorming en recente wijzigingen aan het welzijnsbeleid. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 16 januari 2019, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.