U bent hier

woensdag 22 mei 2019, 10.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit. Het vragenuur vindt uitzonderlijk plaats tijdens de voormiddag.

Mestactieplan 6: voorstel van decreet

Het Mestactieplan (MAP) heeft tot doel de uitspoeling van meststoffen uit land- en tuinbouw te verminderen, om zo de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Daarom legt het MAP beperkingen op inzake de bemesting van landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 gaf de Europese Commissie groen licht voor het ontwerp van MAP 6 en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Leden van de meerderheidspartijen dienden vervolgens een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten. De parlementsvoorzitter vroeg over dit voorstel van decreet adviezen aan de Raad van State, de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Tijdens de bespreking in de Commissie Leefmilieu en Natuur vroegen de oppositiefracties een tweede lezing van het voorstel van decreet en kondigden ze ook een reflectienota aan. Na de bespreking in de commissie volgt nu de plenaire behandeling van en stemming over het voorstel van decreet.

woensdag 22 mei 2019, 14.00u

Eventueel: voortzetting agenda van de morgenvergadering

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 24 april 2019, 14.00u

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.