U bent hier

woensdag 3 mei 2017, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Decreet diverse bepalingen inzake Cultuur en Jeugd

De plenaire vergadering beraadslaagt over een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering met diverse bepalingen in de beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd, en houdt de eindstemming. Het ontwerp beoogt een aantal bestaande decreten aan te passen aan de vernieuwde taakstelling en financiering van de provincies vanaf 1 januari 2018. Daarnaast verleent het ontwerp de Vlaamse Regering de machtiging om toe te treden tot bepaalde vzw's en bevat het een bepaling in het kader van het lokale cultuurbeleid.

Buitenlandbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ligt een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen voor dat oproept om het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien. Het voorstel in kwestie roept onder meer op om alle handelsrelaties met en investeringen in Saoedi-Arabië op te schorten in afwachting van een grondige analyse van de geldstromen in en naar het land, en om een einde te stellen aan het leveren van wapens, munitie en technologie. De Kamer van Volksvertegenwoordigers vroeg het Vlaams Parlement en de andere deelstaatparlementen van België om advies over dit voorstel van resolutie. Na een gedachtewisseling in de Commissie voor Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement dienden de leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in met het gevraagd advies. De plenaire vergadering bespreekt dit voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 26 april 2017, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.