U bent hier

woensdag 25 oktober 2017, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Decreet kostenverlaging aanleg snelle elektronische communicatienetwerken (omzetting BBC-richtlijn)

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over een ontwerp van decreet dat de gedeeltelijke omzetting van de Europese BBC-richtlijn (2014/61/EU) beoogt. De doelstelling van deze EU-richtlijn is een efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur om tot een snellere en meer uitgebreide aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te komen. De richtlijn wil bijdragen aan deze doelstellingen door de kosten voor de aanleg van telecominfrastructuur te beperken.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 18 oktober 2017, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.