U bent hier

woensdag 25 april 2018, 10.30u

Herman De Croo vijftig jaar parlementslid

De plenaire vergadering brengt in een bijzondere zitting hulde aan Herman De Croo voor zijn vijftig jaar parlementair mandaat in de Vlaamse en federale volksvertegenwoordiging.

woensdag 25 april 2018, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Decreet lerarenopleiding en uitbouw graduaatsopleidingen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten. Het ontwerp wil de structurele uitbouw regelen van graduaatsopleidingen binnen de hogescholen, waar deze tot nu toe werden georganiseerd binnen het volwassenenonderwijs, in een samenwerkingsverband met een hogeschool. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Sociaal beheersrecht woningen

Het sociaal beheersrecht is een instrument, waarmee ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt, in beheer kunnen worden genomen door bijvoorbeeld de gemeente. Die kan dan zelf de nodige renovatiewerken uitvoeren en de woning verhuren als sociale huurwoning. Ook leegstaande woningen die in orde zijn, kunnen in beheer genomen worden en als sociale huurwoning verhuurd. Dit kan de woningkwaliteit verbeteren en het aanbod aan betaalbare woningen verhogen, maar tot nu toe werd dit instrument amper gebruikt wegens een aantal knelpunten en toepassingsproblemen. Om die weg te werken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Vrijwillige fusies gemeenten

De Vlaamse overheid stimuleert de vrijwillige samenvoeging van gemeenten om tot sterkere en meer efficiënte lokale bestuurseenheden te komen. Zeven gemeenten maken gebruik van de mogelijkheden geboden door het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016. Het betreft de fusie van de gemeenten Aalter en Knesselare; van Puurs en Sint-Amands; van Kruishoutem en Zingem; van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek; van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem; van Neerpelt en Overpelt; en van Deinze en Nevele. De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet die deze samenvoegingen van gemeenten moeten regelen en houdt de eindstemmingen.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 18 april 2018, 14.00u

Zoek een vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.