U bent hier

woensdag 9 december 2020, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Tweede aanpassing begroting 2020

De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet tot een tweede aanpassing van de middelen- en uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en houdt de eindstemming over deze tweede begrotingsaanpassing.

Dotatie VREG voor 2021

De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van dotatie aan de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) voor het begrotingsjaar 2021 en stemt over dit voorstel.  De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 2 december 2020, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de impact van de LEZ (lage-emissiezones) op de mobiliteit van sociaal zwakkeren;

- de motivatie voor de beslissing van het Overlegcomité van 30 oktober ll. om de niet-essentiële winkels te sluiten;

- de aanpak van langdurig zieken;

- de veiligheid en financiële compensatie van huishoudhulpen wegens corona;

- de slagkracht van PMV;

- het afstemmen van coronawinkelmaatregelen met de buurlanden om oneerlijke concurrentie voor onze handelaars te vermijden;

- het VVSG-rapport betreffende de toename van polarisering in de gemeenten;

- de verplichte pensioenleeftijd voor statutaire Vlaamse ambtenaren;

- de GO!-bevraging over leerachterstand door corona en de aanpak van die leerachterstand;

- de Vlaamse houding ten aanzien van de Europese klimaatdoelen in het licht van de Antwerpse klimaatambities;

- de prioritering en distributie van coronavaccins.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 2 december 2020 (pdf).

Omvorming Vlaams Energieagentschap (VEA) naar Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Het Vlaamse regeerakkoord bevat de ambitie om het Vlaams Energieagentschap te versterken met de afdeling energie, klimaat en groene economie uit het departement Omgeving tot een slagkrachtig Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Daarnaast wil regeerakkoord de taken in verband met de luchtkwaliteit bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) concentreren.De Vlaamse Regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in dat ter bespreking en stemming voorligt in de plenaire vergadering.

Voorstel tot oprichting onderzoekscommissies over aanpak coronacrisis in woonzorgcentra en over VRT

De plenaire vergadering bespreekt twee moties tot uitoefening van het recht van onderzoek en stemt over deze moties.  In een dergelijke motie verzoeken de indieners het parlement een onderzoekscommissie op te richten. De motie van PVDA stelt voor een onderzoekscommissie op te richten over de aanpak van de coronacrisis in de woonzorgcentra.  De motie van Groen wil een onderzoekscommissie oprichten over het functioneren van het topkader van de openbare omroep VRT.

Opheffing verbod op plaatsen budgetmeters tijdens coronacrisis

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat een eerder dit jaar genomen maatregel in het kader van de coronacrisis wil opheffen. Het gaat over het opheffen van de bepaling die het plaatsen van budgetmeters voor elektriciteit en aardgas verbood.

Resolutie geplande kilometerheffing Brussel

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie over de plannen van de Brusselse Regering om een kilometerheffing ('stadstol') in te voeren in het Hoofdstedelijke Gewest.

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

35
zetels
23
zetels
19
zetels
16
zetels
14
zetels
13
zetels
4
zetels