U bent hier

woensdag 12 mei 2021, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst ter bescherming van investeringen tussen de Europese Unie en Vietnam. Het betreft een overeenkomst met gemengd karakter, waarvoor zowel de federale overheid, de gemeenschappen als de gewesten bevoegd zijn.

Machtiging deelname Vlaamse diensten aan casusoverleg lokale integrale veiligheidscellen radicalisme (LIVC R)

Om een beleid te voeren tegen gewelddadige radicalisering werden op gemeentelijk vlak lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R) opgericht. Om de goede werking van de LIVC  R te waarborgen, is het noodzakelijk dat er vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om mogelijk te maken dat leden van Vlaamse diensten en voorzieningen en gesubsidieerde organisaties deelnemen aan een casusoverleg. Ze zullen in de LIVC R geheimen kunnen delen zonder hun beroepsgeheim te schenden.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Erkenning beroepskwalificaties - omzetting Europese richtlijn

De Europese Unie vaardigde in 2018 een richtlijn uit die bepaalt dat wanneer lidstaten nieuwe beroepsreglementeringen invoeren of bestaande beroepsreglementeringen wijzigen, zij voorafgaand een evenredigheidsbeoordeling moeten uitvoeren. Dit moet onduidelijkheid wegwerken over de criteria die de verschillende lidstaten hanteren voor de toegang tot een beroep, zodat elke Europese burger kan genieten van de vrijheid van beroep. De richtlijn van 28 juni 2018 bouwt verder op de bestaande richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze richtlijn in Vlaamse regelgeving om te zetten.

Kernversterkend handelsbeleid

In de kernen van steden en gemeenten groeit de leegstand van panden, onder andere door de hoge huurprijzen voor handelsvastgoed. Het winkelaanbod verschuift ook steeds meer naar baanwinkels buiten de handelskern. De coronacrisis heeft deze evolutie versneld, onder andere door de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels en de sterke opkomst van e-commerce. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van resolutie in over een kernversterkend handelsbeleid. Ze vragen de Vlaamse Regering hierin onder andere om creatieve professionals in te zetten voor advies aan steden en gemeenten, in extra financiering te voorzien voor de aankoop en huur van panden, drempels weg te werken die het wonen boven winkels bemoeilijken en een digitaal platform te ontwikkelen voor kernversterking.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 5 mei 2021, 14.00u

Nieuw parlementslid

Na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven legt Staf Aerts de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij volgt Gustaaf Pelckmans op die ontslag nam met ingang van 1 mei.

Toespraak EU-commissaris Dubravka Šuica - Conferentie over de toekomst van Europa

De plenaire vergadering ontvangt Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie, die een toespraak houdt over de Conferentie over de toekomst van Europa. Nadien gaan de parlementsleden in debat met de Europees commissaris.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- onvrede over de invoering van de basisbereikbaarheid;

- de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen;

- een incident op de VUB-campus rond actievoerende illegalen;

- de aanpak van racisme in het voetbal;

- openstaande vacatures in de kinderopvang;

- het coronapaspoort.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 mei 2021 (pdf).

Wijziging decreet amateurkunsten

Wijziging Energiedecreet - uitrol digitale meter

De plenaire agenda werd aangevuld met een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties dat het Energiedecreet wil wijzigen. Het voorstel kadert in de opvolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 over de terugdraaiende teller. Hierbij wordt afgestapt van de prioritaire uitrol van de digitale elektriciteitsmeters bij prosumenten.

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.