U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Interpellatie van de heer Rudi Daems tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de rol van Vlaamse zeehavens in de export van afvalstromen naar ontwikkelingslanden

145 (2008-2009)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

6 februari 2009
Interpellatie ingediend
Naar commissievoorzitter voor advies
9 februari 2009
Naar uitgebreid Bureau
Ontvankelijk-verwijzing naar commissie
19 februari 2009
Met redenen omklede motie(s) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Rudi Daems
Ondervraagde minister
Kris Peeters