U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
27 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 november 2011
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
8 november 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen
Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen
Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
9 november 2011
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president
10 november 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 14. IVA Stationsomgevingen
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Derde Arbeidscircuit
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
15 november 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren
Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer
Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen
Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen
Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Bespreking
16 november 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Vlaams Stedenfonds
Benoeming van een verslaggever en bespreking
17 november 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Bespreking
22 november 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen
Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen
Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Bespreking
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 12. DAB Overheidspersoneel
Hoofdstuk 13. DAB Digitale Drukkerij
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren
Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer
Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 november 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
Hoofdstuk 10. Vlaams Stedenfonds
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 16. Restauratie O.L. Vrouwbasiliek te Scherpenheuvel-Zichem
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Bespreking en stemming
29 november 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren
Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer
Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen
Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen
Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
1 december 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Derde Arbeidscircuit
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
Stemming
6 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen
Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen
Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Hoofdstuk 19. Slotbepalingen
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Stemming
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1326 (2011-2012) nr. 1
1326 (2011-2012) nr. 1-Addenda
1326 (2011-2012) nr. 1-Addenda-Erratum
1326 (2011-2012) nr. 1-Addendum
1326 (2011-2012) nr. 5
1326 (2011-2012) nr. 8
1326 (2011-2012) nr. 9
1326 (2011-2012) nr. 10
1326 (2011-2012) nr. 11
1326 (2011-2012) nr. 12
1326 (2011-2012) nr. 13
1326 (2011-2012) nr. 14
1326 (2011-2012) nr. 15
1326 (2011-2012) nr. 16

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1326 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd
 • 46 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 43 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd: