U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
3 november 2011
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
8 november 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
9 november 2011
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president
10 november 2011
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 14. IVA Stationsomgevingen Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Derde Arbeidscircuit Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
15 november 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking
16 november 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Vlaams Stedenfonds Benoeming van een verslaggever en bespreking
17 november 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking
22 november 2011
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 12. DAB Overheidspersoneel Hoofdstuk 13. DAB Digitale Drukkerij Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 november 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen Hoofdstuk 10. Vlaams Stedenfonds Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 16. Restauratie O.L. Vrouwbasiliek te Scherpenheuvel-Zichem Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking en stemming
24 november 2011
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Derde Arbeidscircuit Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 9. DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen Hoofstuk 10. Vlaams Stedenfonds Voortzetting van de bespreking en stemming
29 november 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Oppervlaktewateren Hoofdstuk 6. Grondwaterbeheer Hoofdstuk 7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
1 december 2011
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Derde Arbeidscircuit Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Stemming
6 december 2011
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Stemming
23 december 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1326 (2011-2012) nr. 1
1326 (2011-2012) nr. 1-Addenda
1326 (2011-2012) nr. 1-Addenda-Erratum
1326 (2011-2012) nr. 1-Addendum
1326 (2011-2012) nr. 5
1326 (2011-2012) nr. 8
1326 (2011-2012) nr. 9
1326 (2011-2012) nr. 10
1326 (2011-2012) nr. 11
1326 (2011-2012) nr. 12
1326 (2011-2012) nr. 13
1326 (2011-2012) nr. 14
1326 (2011-2012) nr. 15
1326 (2011-2012) nr. 16

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1326 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 62 leden hebben "ja" gestemd
 • 46 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 43 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers, Mia De Vits, Karlos Callens, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Martine Fournier, Paul Delva, Kathleen Deckx, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen, Michèle Hostekint, Lieven Dehandschutter, Wilfried Vandaele en Johan Deckmyn