U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Michèle Hostekint, Liesbeth Homans, Dirk de Kort, Bart Martens, Eric Van Rompuy, Wilfried Vandaele en Valerie Taeldeman
542 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
9 juni 2010
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
10 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 juni 2010
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

542 (2009-2010) nr. 1
542 (2009-2010) nr. 2
542 (2009-2010) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 542 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Vera Celis
Materie
Gewestaangelegenheid