U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet

van de Vlaamse Regering
2162 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
24 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
31 maart 2009
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
29 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2162 (2008-2009) nr. 1
2162 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2162 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
75 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Bart Martens
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid