Over Eloi Glorieux

Politieke carrière

Europese mandaten

  • Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (25 januari 2002 - 7 juni 2009)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • Groen! (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
  • Groen! (17 november 2003 - 12 juni 2004)
  • AGALEV (6 juli 1999 - 16 november 2003)

Geboren

Duffel op
Scroll to top