U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2008

van de Vlaamse Regering
2131 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 februari 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
8 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 april 2009
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2131 (2008-2009) nr. 1
2131 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2131 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
75 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Miet Smet
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid