U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 november 2008
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 november 2008
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2008
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
24 december 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 32 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs en Herman De Reuse
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid