U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

van Marnic De Meulemeester, Jan Verfaillie, Jacky Maes en Kris Van Dijck
1009 (2006-2007) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
28 november 2006
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
30 november 2006
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda:
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)
Voortzetting van de bespreking en stemming
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1009 (2006-2007) nr. 1
1009 (2006-2007) nr. 3
1009 (2006-2007) nr. 4
1009 (2006-2007) nr. 5
1009 (2006-2007) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Hubert Brouns en Ludwig Caluwé
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid