U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19-C (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
14 mei 2002
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, toelichting van de minister en bespreking.
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
16 mei 2002
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Tewerkstelling en Toerisme) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
21 mei 2002
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Bespreking
(Bevoegheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Toelichting door de minister en bespreking. Indicatieve stemmingen over de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid en van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Bespreking en eventueel indicatieve stemming
22 mei 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
23 mei 2002
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemmingen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Voortzetting van de bespreking Indicatieve stemming over de bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw (Leefmilieu) en de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke Ordening)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Materie :Wetenschapsbeleid (Bevoegheid van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaam minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Bespreking
Indicatieve stemming over de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid (Monumenten en Landschappen), de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening (Media), en de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking (Cultuur, Jeugd en Sport)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
28 mei 2002
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
30 mei 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Artikelsgewijze bespreking en indicatieve stemmingen
4 juni 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Artikelsgewijze bespreking en indicatieve stemmingen
11 juni 2002
Aangenomen in
5 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-C (2001-2002) nr. 1
19-C (2001-2002) nr. 1-Bijlagen
19-C (2001-2002) nr. 1-Bijlagen-Errata
19-C (2001-2002) nr. 1-Errata
19-C (2001-2002) nr. 3-Erratum
19-C (2001-2002) nr. 6-A
19-C (2001-2002) nr. 6-B
19-C (2001-2002) nr. 6-C
19-C (2001-2002) nr. 6-D
19-C (2001-2002) nr. 6-E
19-C (2001-2002) nr. 6-F
19-C (2001-2002) nr. 6-G
19-C (2001-2002) nr. 6-H
19-C (2001-2002) nr. 6-H-Bijlagen
19-C (2001-2002) nr. 6-I
19-C (2001-2002) nr. 6-J
19-C (2001-2002) nr. 6-K
19-C (2001-2002) nr. 8
19-C (2001-2002) nr. 9
19-C (2001-2002) nr. 10

Meer details

Verslaggevers
Stefaan Platteau, Cis Schepens, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Patrick Hostekint, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Dirk Holemans, Claudine De Schepper, Ingrid van Kessel en Brigitte Grouwels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid