U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

15 (1999-2000) nr. 6
Amendementen 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 en 105
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 november 1999
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

15 (1999-2000) nr. 1-Bijlagen
15 (1999-2000) nr. 2
15 (1999-2000) nr. 5-A
15 (1999-2000) nr. 5-B
15 (1999-2000) nr. 5-C
15 (1999-2000) nr. 5-D
15 (1999-2000) nr. 5-E
15 (1999-2000) nr. 5-F
15 (1999-2000) nr. 5-G
15 (1999-2000) nr. 5-H
15 (1999-2000) nr. 5-I
15 (1999-2000) nr. 5-J
15 (1999-2000) nr. 6
15 (1999-2000) nr. 8
15 (1999-2000) nr. 8-Erratum
15 (1999-2000) nr. 10
15 (1999-2000) nr. 13-Erratum