U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

15 (1999-2000) nr. 4
Amendementen 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 en 93
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

24 november 1999
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

15 (1999-2000) nr. 1-Bijlagen
15 (1999-2000) nr. 2
15 (1999-2000) nr. 4
15 (1999-2000) nr. 5-A
15 (1999-2000) nr. 5-B
15 (1999-2000) nr. 5-C
15 (1999-2000) nr. 5-D
15 (1999-2000) nr. 5-E
15 (1999-2000) nr. 5-F
15 (1999-2000) nr. 5-G
15 (1999-2000) nr. 5-H
15 (1999-2000) nr. 5-I
15 (1999-2000) nr. 5-J
15 (1999-2000) nr. 8
15 (1999-2000) nr. 8-Erratum
15 (1999-2000) nr. 10
15 (1999-2000) nr. 13-Erratum

Verbonden initiatieven

Gebundeld