U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 juni 2021
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
17 juni 2021
Advies Raad van State ontvangen
21 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Advies Raad van State gevraagd
25 juni 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
28 juni 2021
Advies Raad van State ontvangen
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
7 juli 2021
Plenaire vergadering
Op de agenda:
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering
8 juli 2021
Aangenomen in plenaire vergadering
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

838 (2020-2021) nr. 1
838 (2020-2021) nr. 2
838 (2020-2021) nr. 3
838 (2020-2021) nr. 4
838 (2020-2021) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 838 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid