U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

838 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

8 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 juni 2021
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
17 juni 2021
Advies Raad van State ontvangen
21 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

838 (2020-2021) nr. 1
838 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid