U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van de Vlaamse Regering
828 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

31 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
10 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
17 juni 2021
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Joris Deleenheer (stafmedewerker wonen Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Gert Eyckmans (directeur sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning Antwerpen), Yvette Dierckx (directrice sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen), Eric Vos (directeur HUURpunt), Thomas Raes (ondervoorzitter HUURpunt en directeur sociaal verhuurkantoor De Poort Kortrijk)
24 juni 2021
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
7 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering
8 juli 2021
Aangenomen in plenaire vergadering
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

828 (2020-2021) nr. 1
828 (2020-2021) nr. 3
828 (2020-2021) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 828 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid