U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van de Vlaamse Regering
818 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

25 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
8 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
21 juni 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Peter De Cuyper (onderzoeksverantwoordelijke HIVA KU Leuven), Joke Drijkoningen (directeur Ligo Centra voor Basiseducatie), Paulien Natens (medewerker integratie Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Sandy Peeters (algemeen directeur Atlas Antwerpen), Ann Vermorgen (voorzitter SERV en nationaal secretaris ACV), Liselotte Hedebouw (studiedienst Commissie Diversiteit SERV)
22 juni 2021
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
7 juli 2021
8 juli 2021
Aangenomen in plenaire vergadering
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

818 (2020-2021) nr. 1
818 (2020-2021) nr. 4
818 (2020-2021) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 818 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid