U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen)

van de Vlaamse Regering
799 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
31 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
3 juni 2021
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
15 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

799 (2020-2021) nr. 1
799 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 799 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid