U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
20 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
25 mei 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
8 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
18 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

754 (2020-2021) nr. 1
754 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 754 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid