U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
10 maart 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
16 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
19 maart 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
23 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

656 (2020-2021) nr. 1
656 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 656 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid