U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

van de Vlaamse Regering
663 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
15 maart 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
17 maart 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
31 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

663 (2020-2021) nr. 1
663 (2020-2021) nr. 4
663 (2020-2021) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 663 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 46 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid