U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

van de Vlaamse Regering
644 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 februari 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Simon Delaere (voorzitter sectorraad Media SARC), Tim Raats (senior researcher iMinds-SMIT)
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
19 maart 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
29 april 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

644 (2020-2021) nr. 1
644 (2020-2021) nr. 3
644 (2020-2021) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 644 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid