U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

van de Vlaamse Regering
612 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 januari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
2 februari 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
26 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
1 april 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

612 (2020-2021) nr. 1
612 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 612 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid