U bent hier

Motie betreffende een belangenconflict over de ongrondwettelijke financiering van Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren door de Franse Gemeenschap, die blijkt uit de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap

560 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Documenten

560 (2020-2021) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 560 (2020-2021) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 23 leden hebben "ja" gestemd
  • 98 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: