U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
4 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
10 november 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
1 december 2020
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
11 december 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
12 januari 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2020-2021) nr. 1
19 (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
19 (2020-2021) nr. 4
19 (2020-2021) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid