U bent hier

Voorstel van decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft

417 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

417 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 417 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 115 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid