U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van de Vlaamse Regering
380 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 juli 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 juli 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
9 juli 2020
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
16 juli 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Goedkeuring van het verslag (Regl. art. 39, 3)
21 juli 2020
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

380 (2019-2020) nr. 1
380 (2019-2020) nr. 3
380 (2019-2020) nr. 4
380 (2019-2020) nr. 4-Erratum

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 380 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 34 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid