U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie

van de Vlaamse Regering
281 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
14 mei 2020
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
29 mei 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

281 (2019-2020) nr. 1
281 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 281 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid