U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

103 (2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 september 2019
Verstuurd naar de voorzitter
23 september 2019
24 september 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
1 oktober 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

103 (2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 103 (2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid