U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève

van de Vlaamse Regering
100 (2019) nr. 1

Procedureverloop

Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
10 juli 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
19 augustus 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 september 2019
Verwezen naar Commissie ad hoc
Te behandelen in Commissie ad hoc
9 oktober 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 oktober 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

100 (2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid