U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève

van de Vlaamse Regering
100 (2019) nr. 1

Procedureverloop

10 juli 2019
Verstuurd naar de voorzitter.

Documenten

100 (2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid