U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

van de Vlaamse Regering
1788 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

18 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
17 januari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Dirk De Wit, hoofd Internationale Relaties en Beeldende Kunst, Kunstenpunt
- Wouter Bervoets, consultant Gebiedsontwikkeling en Vastgoed, Idea Consult
- Nico Dockx, kunstenaar-curator pilootproject #3

Documenten

1788 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid