U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

van de Vlaamse Regering, verslag door Katia Segers en Cathy Coudyser
1788 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 januari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2019
31 januari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
19 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1788 (2018-2019) nr. 1
1788 (2018-2019) nr. 2
1788 (2018-2019) nr. 3
1788 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1788 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid