U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 juli 2018
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 juli 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 augustus 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
12 oktober 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
31 oktober 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1626 (2017-2018) nr. 1
1626 (2017-2018) nr. 2
1626 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1626 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid