U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat onderwijsdoelen betreft, en tot wijziging van de decreten Rechtspositie onderwijspersoneel)

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro
1364 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
13 november 2017
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Onderwijsraad gevraagd
21 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
13 december 2017
Advies Vlaamse Onderwijsraad ontvangen
Advies Raad van State ontvangen
14 december 2017
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 december 2017
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Tweede lezing (art.75.2 Regl.)
21 december 2017
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Goedkeuring van het verslag (Art. 39.3 Regl.)
16 januari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
26 januari 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
9 maart 2018
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1364 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Kris Van Dijck, Ann Brusseel en Jos De Meyer
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid