U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid