U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
4 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 december 2016
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid